P.P.H.U. Artstal s.c. Andrzej Reglinski, Piotr Reglinski  
83-314 Somonino, k./Kartuz ul.Wolnosci 37b  
woj. pomorskie  
tel. 58 684 12 05  
fax 58 684 12 05  
kom. 607 607 348  
e-mail: artstal@o2.pl
Przetargi
 
W związku z realizacją projektu w ramach Działania 2.2. Inwestycje profilowane, Poddziałania 2.2.1. Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne w ramach Osi priorytetowej 2. Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 przedstawiamy zapytania ofertowe:
  _____________________________________________

Data ogłoszenia: 10.04.2017 r.
Zapytanie ofertowe nr 1/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż, transport i uruchomienie Prasy krawędziowej CNC.

Załączniki do Zapytania ofertowego:
Treść zapytania ofertowego:

Informacja o wyniku postępowania:

Data opublikowania dokumentu: 30.05.2017 r.

Załącznik.
_____________________________________________

Data ogłoszenia: 11.04.2017 r.
Zapytanie ofertowe nr 2/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż, transport i uruchomienie Wypalarki plazmowej.

Załączniki do Zapytania ofertowego:
Treść zapytania ofertowego:

Treść ogłoszenia została zmieniona

Data ogłoszenia zmienionego zapytania ofertowego: 21.04.2017 r. Zapytanie ofertowe nr 2/2017 po zmianie z dnia 21.04.2017 r.

Załączniki do Zapytania ofertowego po zmianie z dnia
21.04.2017 r.


Treść zapytania ofertowego po zmianie z dnia 21.04.2017 r.

Informacja o wyniku postępowania:

Data opublikowania dokumentu: 30.05.2017 r.

Załącznik.
_____________________________________________

Data ogłoszenia: 11.04.2017 r.
Zapytanie ofertowe nr 3/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż, transport i uruchomienie Tokarki konwencjonalnej

Załączniki do Zapytania ofertowego:
Treść zapytania ofertowego:

Treść ogłoszenia została zmieniona

Data ogłoszenia zmienionego zapytania ofertowego: 21.04.2017 r. Zapytanie ofertowe nr 3/2017 po zmianie z dnia 21.04.2017 r.

Załączniki do Zapytania ofertowego po zmianie z dnia
21.04.2017 r.


Treść zapytania ofertowego po zmianie z dnia 21.04.2017 r.

Informacja o wyniku postępowania:

Data opublikowania dokumentu: 30.05.2017 r.

Załącznik.
_____________________________________________

Data ogłoszenia: 11.04.2017 r.
Zapytanie ofertowe nr 4/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż, transport i uruchomienie Maszyny dwugłowicowej do wiercenia i gwintowania otworów.

Załączniki do Zapytania ofertowego:
Treść zapytania ofertowego:

Treść ogłoszenia została zmieniona

Data ogłoszenia zmienionego zapytania ofertowego: 21.04.2017 r. Zapytanie ofertowe nr 4/2017 po zmianie z dnia 21.04.2017 r.

Załączniki do Zapytania ofertowego po zmianie z dnia
21.04.2017 r.


Treść zapytania ofertowego po zmianie z dnia 21.04.2017 r.

Informacja o wyniku postępowania:

Data opublikowania dokumentu: 30.05.2017 r.

Załącznik.
_____________________________________________

Data ogłoszenia: 11.04.2017 r.
Zapytanie ofertowe nr 5/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż, transport i uruchomienie Systemu wentylacji.

Załączniki do Zapytania ofertowego:
Treść zapytania ofertowego:

Treść ogłoszenia została zmieniona

Data ogłoszenia zmienionego zapytania ofertowego: 21.04.2017 r. Zapytanie ofertowe nr 5/2017 po zmianie z dnia 21.04.2017 r..

Załączniki do Zapytania ofertowego po zmianie z dnia
21.04.2017 r.


Treść zapytania ofertowego po zmianie z dnia 21.04.2017 r.


Pytania i wyjaśnienia do Zapytania ofertowego nr 5/2017

Data opublikowania dokumentu: 26.04.2017 r.

Pytania i wyjaśnienia do Zapytania ofertowego nr 5/2017


Pytania i wyjaśnienia cz.2 do Zapytania ofertowego nr 5/2017

Data opublikowania dokumentu: 08.05.2017 r.

Pytania i wyjaśnienia cz. 2 do Zapytania ofertowego nr 5/2017


Informacja o wyniku postępowania:

Data opublikowania dokumentu: 30.05.2017 r.

Załącznik.
_____________________________________________

Data ogłoszenia: 11.04.2017 r.
Zapytanie ofertowe nr 6/2017
Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż, transport i uruchomienie Urządzenia fotowoltaicznego 40 kW.

Załączniki do Zapytania ofertowego:
Treść zapytania ofertowego:

Treść ogłoszenia została zmieniona

Data ogłoszenia zmienionego zapytania ofertowego: 13.04.2017 r. Zapytanie ofertowe nr 6/2017 po zmianie z dnia 13.04.2017 r.

Załączniki do Zapytania ofertowego po zmianie z dnia 13.04.2017r

Treść zapytania ofertowego po zmianie z dnia 13.04.2017r

Treść ogłoszenia została zmieniona (zmiana nr 2)

Data ogłoszenia zmienionego zapytania ofertowego: 18.04.2017 r. Zapytanie ofertowe nr 6/2017 po zmianie nr 2 z dnia 18.04.2017 r.

Załączniki do Zapytania ofertowego po zmianie z dnia 18.04.2017r

Treść zapytania ofertowego po zmianie z dnia 18.04.2017r

Treść ogłoszenia została zmieniona (zmiana nr 3)

Data ogłoszenia zmienionego zapytania ofertowego: 21.04.2017 r. Zapytanie ofertowe nr 6/2017 po zmianie nr 3 z dnia 21.04.2017 r.

Załączniki do Zapytania ofertowego po zmianie z dnia 21.04.2017r

Treść zapytania ofertowego po zmianie z dnia 21.04.2017r


Pytania i wyjaśnienia do Zapytania ofertowego nr 6/2017

Data opublikowania dokumentu: 26.04.2017 r.

Pytania i wyjaśnienia do Zapytania ofertowego nr 6/2017


Pytania i wyjaśnienia cz. 2 do Zapytania ofertowego nr 6/2017

Data opublikowania dokumentu: 12.05.2017 r.

Pytania i wyjaśnienia cz.2 do Zapytania ofertowego nr 6/2017


Informacja o wyniku postępowania:

Data opublikowania dokumentu: 09.06.2017 r.

Załącznik.
_____________________________________________


„Wdrożenie rozwiązań ekooszędnych w P.P.H.U. ‘ArtStal’ s.c. w Somoninie” 
Projekt polega na wdrożeniu kompleksowego systemu redukcji surowcowochłonności oraz energochłonności procesów produkcyjnych poprzez oszczędność energii oraz ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska. W ramach projektu połączono maszyny i urządzenia takie jak: prasa krawędziowa, wypalarka plazmowa, tokarka konwencjonalna, maszyna dwugłowicowa do wiercenia i gwintowania otworów oraz system wentylacji i urządzenie fotowoltaiczne w jeden system środowiskowego oszczędzania energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska. Wielozadaniowość pozwala spełnić wszelkie cele zawarte w projekcie. Realizacja inwestycji będzie miała miejsce w Somoninie w istniejącej hali produkcyjnej należącej do P.P.H.U. "ArtStal" s.c. 
Wartość Projektu: 1 230 000,00 PLN 
Wkład Funduszy Europejskich: 440 000,00 PLN